juan的拼音分开怎样写

2023-06-01 20:55:35
好评回答

juan,声母:j,单韵母:u,前鼻韵来自母:an。

juan,一声juān,汉字举例:娟、捐、鹃。

juan,三声juǎn,汉字举例:卷、埍、卷。

jua按草关支省职n,四声juàn,汉字举例:眷、倦、眷。

拼音:juàn,部首:目,笔画:11,繁体:眷,五笔:UDHF。

释义:

1、亲属。

2、关心;怀念。

组词:眷恋、家眷、眷属、亲眷、眷顾、眷眷、侨眷、女眷、眷注、宝眷、眷客。

扩展资料:

笔顺

juan的拼音分开怎样写

1、眷恋 [ juàn liàn ]

(对自己喜爱的人或地方)深切地留恋。

2、家眷 [ jiā juàn ]

指妻子儿女等(有时专指妻子)。

3、眷建属 [ juàn shǔ ]

家眷;亲属。特指夫妻。

4、亲眷 [ qīn juàn ]

亲属;亲戚。亲近信赖的人。

5、眷顾 [ juàn gù ]

关心照顾。